Author Topic: ความหวังใหม่ของ SME ไทย หลังการร่วมมือกันระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น จับมือพัฒนา SME รับAEC 2015  (Read 537 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 174
    • View Profile
ความหวังใหม่ของ SME ไทย หลังการร่วมมือกันระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น จับมือพัฒนา SME รับ ประชาคมอาเซียน AEC 2015

     งานแถลงข่าวถึงผลการหารือในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ 11 ปีของผู้นำญี่ปุ่นและไทย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร่วมกัน โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะต้องเพิ่มพูนความร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ หรือ JTEPA ที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรของไทยเพิ่ม ในแง่ของการลงทุน จะเห็นว่า 11 เดือนแรกของปีที่แล้ว การลงทุนของญี่ปุ่นในไทยขยายตัวถึง 85% แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ธุรกิจญี่ปุ่นมีต่อประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้หารือกันถึงความร่วมมือเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะการลงทุนของSMEsญี่ปุ่นในไทยในสาขาที่มีศักยภาพ เช่น เทคโนโลยีสีเขียว ยานยนต์ อากาศยาน และ พลังงาน

นายกรัฐมนตรีอาเบะ ได้แจ้งว่า มีความสนใจที่ญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย อาทิ ระบบป้องกันน้ำท่วม รถไฟความเร็วสูง และต่อเนื่องมาในเรื่องการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ทวาย ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมเอเชียตะวันออกกับตลาดขนาดใหญ่อย่างเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและยุโรป”

นางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ไทยและพม่า ประสงค์ที่จะเห็นญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนในโครงการนี้ และควรให้มีการหารือระดับสูง 3 ฝ่ายโดยเร็ว

ด้าน นายอาเบะ กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มากขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เพราะสองประเทศมีค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจแบบตลาด

ประเด็นที่สอง เห็นพ้องความสำคัญในการส่งเสริมความสำคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน และญี่ปุ่นประสงค์จะมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในไทย

ประเด็นที่สาม เห็นพ้องที่จะไม่ใช่แค่การรับมือระดับทวิภาคีเท่านั้น แต่จะรวมถึงระดับภูมิภาคและเอเชียตะวันออกท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ ซึ่งญี่ปุ่นหวังสูงต่อการเป็นผู้นำของไทยที่เป็นประเทศหลักในอาเซียน ประเด็นทีสี่ เห็นพ้องส่งเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียนมากขึ้นในโอกาสครบรอบ 40 ปี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางถึงไทยช่วงเช้าวานนี้ (17 ม.ค.) ตามแผนการเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่าง 17-18 ม.ค.โดยในโอกาสนี้นายอาเบะได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

ก่อนหน้านั้นนายอาเบะ ได้เดินทางไปที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งตั้งโดยความร่วมมือของ 2 ประเทศ ผ่านสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี การบริหารจัดการที่ทันสมัยโดยได้มอบหนังสือให้กับตัวแทนนักศึกษาสำหรับใช้ในห้องสมุดของสถาบัน และร่วมสนทนา

นายดำรง ใคร่ครวญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าการมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเยือน 3 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบไปด้วยเวียดนามเป็นประเทศแรก ไทย และปิดท้ายด้วยอินโดนีเซีย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 3 ชาติอาเซียน กับญี่ปุ่น

การพบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ จะมีการหารือถึงความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงระบบป้องกันน้ำท่วม รถไฟความเร็วสูง การสำรวจเทคโนโลยีดาวเทียม โดยจะไม่จำกัดการพัฒนาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่จะขยายการเชื่อมออกไปยังภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงความร่วมมือกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้ง 2 ประเทศประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะ ที่จำเป็นต้องทำให้เกิดความสมดุลในเรื่องนี้ รวมไปถึงการหารือในแนวทางเพื่อส่งเสริม ความมั่งคั่ง ความสงบสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาค โดยผ่านกรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการฉลองครบรอบความสัมพันธ์เป็นปีที่ 40 ในปีนี้ กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น และกรอบความร่วมมือภูมิภาคอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยง การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างกัน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลชุดใหม่ของญี่ปุ่น เห็นความสำคัญกับอาเซียน แต่ด้วยข้อจำกัด ด้านเวลา ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนทุกประเทศได้ การเลือกมาไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้านการค้าลงทุน โดยยอมรับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับข้อคิดเห็นของผู้นำญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการลงทุนในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งประกอบกับเป็นประเทศคู่ค้ากับไทยมาเป็นเวลานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติกับนักลงทุนต่างชาติ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน

ก่อนหน้านี้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้สั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมประเด็นและโครงการมาหารือในการพบกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้

ทั้งนี้ไทยและญี่ปุ่นต่างเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ได้รับประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement – JTEPA) โดยในช่วงเดือนม.ค.-พ.ย. 2555 มูลค่าการค้ารวมไทยและญี่ปุ่นมีจำนวน 2.11 ล้านล้านบาท โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่น

ด้านการลงทุน ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่ง ของไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 3.12 แสนล้านบาท คิดเป็น 63% ของการลงทุนต่างชาติทั้งหมด

นอกจากนี้ยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของไทย รองจากมาเลเซียและจีน โดยช่วงเดือนม.ค.-พ.ย.2555 มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยทั้งสิ้น 1,239,555 คน ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่น 211,076 คน เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า 62.4%

ญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งการรักษาและเสริมสร้างบทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาค

ทั้งนี้ ไทยและญี่ปุ่น ถือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและความมั่นคง โดยมีกลไกส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 กลไก คือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น และความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

================================================
thai aec trade aec ประชาคมอาเซียน aec คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน aec 2015 ประชาคมอาเซียน คือ aec คืออะไร thai aec asean economic community aec aec blueprint aec หมายถึง aec ผลกระทบ ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน aec ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน aec ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน aec มีกี่ประเทศ ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน คือ อะไร อาเซียน คือ อะไร ประวัติ อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 aec wiki aec education aec 2015 คือaec trade ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบasean economic community aec 2015การก่อตั้งประชาคมอาเซียนความหมาย aecaec จะมีผลต่อการทําธุรกิจระหว่างประเทศอย่างไรaec 2015 คืออะไรปัญหา การ ก่อตั้ง ประชาคม อาเซียนประชาคมความมั่นคงอาเซียน

 


google wikipedia AEC thai aec trade AEC ประชาคมอาเซียน aec คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015 ประชาคมอาเซียน คือ aec คืออะไร thai aec asean economic community AEC aec blueprint